Day: October 26, 2018

Cách làm mịn các bộ phận in 3D

October 26, 2018

Cách làm mịn các bộ phận in 3D Chà nhám, phun hạt, và làm mịn bằng hơi nước là những phương pháp phổ biến nhất để làm mịn các bộ phận nhựa in 3D. Nhiều bộ phận chất lượng cao được sản xuất trên máy in 3D có thể được chà nhám bằng tay để […]

Read More

Một số câu hỏi và câu trả lời của chuyên gia: Mẹo và kỹ thuật in 3D

October 26, 2018

Một số câu hỏi và câu trả lời của chuyên gia: Mẹo và kỹ thuật in 3D Thông tin của đối tượng in 3D có nghĩa là gì? Tôi cần sử dụng bao nhiêu và làm cách nào để quyết định? Elsworthy: Thông tin đối tượng có nghĩa là mô hình sẽ vững chắc như […]

Read More

Các tiềm năng và xu hướng in 3D

October 26, 2018

Các tiềm năng và xu hướng in 3D In 3D là một phân khúc phát triển nhanh của thị trường sản xuất với các kỹ sư và phát triển vượt qua các hạn chế khi các cải tiến mới được phát triển. Các thiết kế trong tất cả các ngành và đặc biệt trong ngành […]

Read More