Day: October 28, 2018

In 3D trong sản xuất hàng loạt

October 28, 2018

In 3D trong sản xuất hàng loạt Các công ty in 3D FDM và SLA hàng đầu đang tìm cách giành thêm thị phần từ ngành công nghiệp ép phun. Gần đây,  Formlabs và  Stratasys từng phát hành các máy mới sẽ tự động hóa toàn bộ quy trình in 3D. Các công ty này […]

Read More

Cách in 3D làm thay đổi ngành xe hơi

October 28, 2018

In 3D có thể thêm yếu tố hiệu suất cần thiết để đáp ứng nhu cầu và quy định sản xuất. “Khoảng một nửa số thép trong xe hơi được sử dụng ngày nay không tồn tại 15 đến 20 năm trước đây”, Dave Paratore, chủ tịch và giám đốc điều hành của NanoSteel cho […]

Read More

Tại sao in 3D không thể thay thế công nghệ truyền thống

October 28, 2018

Tại sao in 3D không thể thay thế công nghệ truyền thống Mặc dù in 3D phát triển liên tục nhưng có một số hạn chế mà công nghệ không thể vượt qua. In 3D đã được sử dụng trong sản xuất hàng loạt. Boeing đang in 3D hơn 200 bộ phận  máy bay của […]

Read More

Cách thiết kế phù hợp cho in 3D sử dụng thiêu kết Laser kim loại trực tiếp

October 28, 2018

Cách thiết kế phù hợp cho in 3D sử dụng thiêu kết Laser kim loại trực tiếp Sản xuất phụ gia là một quá trình bổ sung vật liệu, thường trên cơ sở từng lớp, để tạo ra một vật thể 3D dựa trên việc gia công vật liệu thiết kế hỗ trợ máy tính […]

Read More