Day: July 22, 2019

Công nghệ in 3d xây dựng và ứng dụng

July 22, 2019

Làm thế nào in 3D bê tông có thể làm cho nhà ở giá cả phải chăng hơn Các lớp bê tông in 3D Các lớp bê tông in 3D Nguồn: Softpedia News Như bạn có thể biết, các vật liệu được sử dụng với công nghệ in 3D không chỉ giới hạn ở vật […]

Read More

Ứng dụng in 3d trong ngành Nha Khoa

July 22, 2019

In 3d nha khoa đang phát triển rất mạnh Trong suốt thập kỷ qua, ngành nha khoa đã được cách mạng hóa bằng công nghệ in 3D. Máy in 3D nha khoa cần độ chính xác rất cao, vì vậy các công nghệ phổ biến nhất được sử dụng là kỹ thuật lập thể (SLA) […]

Read More