Vật liệu in 3D

Các loại vật liệu in 3D Resin và SLA, so sánh và lựa chọn

October 12, 2019

Giới thiệu Stereolithography (SLA) có thể tạo ra các chi tiết bằng nhựa với độ phân giải và độ chính xác cao, độ chi tiết tốt và bề mặt mịn. Nhờ có nhiều loại nhựa có sẵn để in 3D SLA , quy trình này đã tìm thấy nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau: […]

Read More