In 3D có thay đổi chuỗi cung cấp phụ tùng không?

In 3D có thay đổi chuỗi cung cấp phụ tùng không?

Bằng cách cho phép sản xuất các bộ phận theo yêu cầu, in 3D có thể làm ngành công nghiệp phụ tùng bước sang một trang mới.

Vì các vật liệu in 3D mở rộng không chỉ có thể in nhựa nhiệt dẻo mà còn kim loại, vật liệu tổng hợp, dielectrics và gốm sứ, nhiều nhà sản xuất đang sử dụng in 3D để sản xuất linh kiện cho các sản phẩm chính thức trong ngành công nghiệp từ ô tô đến hàng không vũ trụ. Ví dụ, in đầu máy bay phản lực 3D nổi tiếng của General Electric, đã được tích hợp vào tuabin của nó cho máy bay phản lực thương mại.

Ngày càng có nhiều bộ phận in 3D tung ra thị trường, Forbes dự đoán chuỗi cung ứng phụ tùng sẽ chuyển sang các giải pháp in 3D trong vòng ba năm tới. Một  báo cáo khảo sát từ Strategy & ước tính rằng 85% các nhà cung cấp phụ tùng sẽ phát triển in 3D chiến lược của họ trong vòng năm năm tới, và các nhà cung cấp phụ tùng của Đức sẽ tiết kiệm 3 tỷ euro mỗi năm khi sử dụng công nghệ này trong vòng 10 năm tới.

Để chuẩn bị cho con đường phía trước, các nhà cung cấp phụ tùng và các công ty logistics có thể xây dựng các chiến lược và mối quan hệ hợp lý hóa quy trình sản xuất phụ tùng theo yêu cầu. Các công ty như Electrolux và  Kazzata cung cấp  các công cụ để tái tạo hàng tồn kho phụ tùng kỹ thuật số, trong khi sử dụng  in 3D như dịch vụ cung cấp phụ  tùng 3D để tạo phụ tùng khi cần thiết.

Các công ty đã áp dụng in 3D trong sản xuất phụ tùng thay thế. Chiến lược và báo cáo rằng 50% khách hàng điều tra việc in 3D các bộ phận thay thế của riêng họ, đặc biệt là các nhà cung cấp phụ tùng thay thế phải đáp ứng nhu cầu hiện tại của họ. Các công ty ô tô như Mitsubishi cũng đã đầu tư vào các giải pháp in 3D cho phụ tùng thay thế; công ty mẹ của nó, Daimler bắt đầu in các bộ phận kim loại 3D cho xe tải cũ của công ty, và đã in phụ tùng nhựa trong khoảng một năm để tiết kiệm chi phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *